Nieuws

Terugbetaling podologische zolen

Steeds meer mutualiteiten voorzien een terugbetaling voor podologische zolen.
Naast Partena en Liberale mutualiteit zullen vanaf januari ook de leden van OZ een terugbetaling krijgen.
Dit is het gevolg van de fusie tussen Partena en OZ die verandert in Helan.

> Helan voorzien een jaarlijkse terugbetaling van 50 euro voor 1 paar zolen.
> Liberale mutualiteit voorziet een 2-jaarlijkse terugbetaling van 30 euro per paar zolen.

Hiervoor is geen voorschrift van de huisarts/specialist nodig.